Skundų nagrinėjimas

Klientas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl Paylar, UAB paslaugų, siųsdamas pranešimą el. paštu adresu vilnius@paylar.com, paskambindamas Klientų aptarnavimo centrui interneto svetinėje nurodytu telefono numeriu arba siųsdamas pranešimą, pasinaudojant Sąskaitos pranešimų siuntimo paslauga.

Gavusi kliento skundą, Paylar, UAB įsipareigoja išanalizuoti kliento pretenziją ar skundą ir pranešti klientui apie sprendimą per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nurodo kitokį terminą.

Jei Paylar, UAB negali pateikti atsakymo į kliento skundą per aukščiau nurodytą laikotarpį, Paylar, UAB informuoja klientą apie priežastis ir nurodo laikotarpį, per kurį turi būti pateiktas atsakymas.


Jei Klientas mano, kad jo skundas buvo išspręstas neteisingai, jis turi teisę skųstis tiesiogiai Lietuvos bankui. Skundas Lietuvos bankui gali būti pateiktas:

1) Elektroninę finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistemą: https://bvartai.lb.lt/banklink/gincai;

2) Užpildant Vartotojo kreipimosi forma ir ją siunčiant Lietuvos banko Teisės Ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštas prieziura@lb.lt

3) Pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Teisės Ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštas prieziura@lb.lt


Klientas, kurio gyvenamoji vieta yra kitose ES valstybėse narėse, taip pat gali pateikti savo ieškinį savo gyvenamosios vietos atitinkamai valdžios institucijai.

Jei klientas norėtų susisiekti su Paylar, UAB dėl bet kurios kitos priežasties, susijusios su šiomis Sąlygomis, nei aprašyta aukščiau, jis gali susisiekti su Paylar, UAB el. paštu adresu vilnius@paylar.com.

Tuo atveju, jei ginčo negalima išspręsti derybomis arba per Lietuvos banką, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Svetainėje naudojame slapukus. Kviečiame susipažinti su slapukų politika.